Důležité informace

A odpověďi na často kladené otázky.
Prostě tohle chceš a potřebuješ vědět předem půjčení


Pravidla půjčovny aneb Golden rulez

 1. Motorkáři jsou rodina. Proto si vycházíme vstříc a dodržujeme včasné vrácení.
  Když to nestíháš, volej. Všechno se dá. Ale když nezavoláš, budeme muset uplatnit prodlevu.
 2. Budeme chtít vidět platný řidičský průkaz skupiny A.
 3. Platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo pas.
 4. Motorky jsou sice pojištěný, ale i tak bys měl mít odpovídající zkušenosti k užívání motorky.
 5. Není problém si zapůjčit mašinu na firmu, ale budeme chtít vidět ověřené oprávnění.
 6. Motorky se půjčují i vracejí podle rezervace, když jinak, platí bod 1.
 7. Mašinu ti půjčíme s plnou nádrží, takže ji vrať s plným břichem zpět.
 8. Motorky mají Havarijko. Pokud se cokoliv stane, a budeš moct, tak volej.
 9. Když to položíš, něco se stane, opět pokud budeš moc, volej.

Vzor smlouvy + pár hlavních bodů, co se v ní píše

 • Kauce je stanovena na 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a bude uhrazena předem v hotovosti (pokud v objednávce není vypočteno jinak)
 • Při vrácení motocyklu v řádném stavu bude z této Kauce odečetena částka nájemného a zůstatek bude vrácen v hotovosti nájemci.
 • Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie zaviněné nájemcem nebo v případě odcizení předmětu nájmu během doby nájmu, je nájemce povinen uhradit spoluúčast z pojistné částky motocyklu ve výši 10% (viz Pojistná částka – Spoluúčast, Článek I. – Předmět nájmu), a že v takovém případě také nebude nájemci vrácena celá částka složené Kauce (tzn. 25 tis. Kč). Toto ustanovení není v rozporu s dohodou o uhrazení nájemného, které bude požadováno i v tomto případě v jeho plné, objednávkou stanovené výši dle Článek III. – Výše nájemného, Doplatek v hotovosti.
 • Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie nezaviněné nájemcem není nájemce povinen uhradit spoluúčast (Článek IV., bod 2), a že v takovém případě nájemci nebude ani nijak krácena složená Kauce.
 • Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce dopravit v případě poruchy či nehody předmět nájmu na území České republiky na své náklady a odpovědnost.